Anti-virus alleen is niet meer voldoende.

Het is niet langer de vraag of, maar wanneer een cyber aanval plaatsvindt. Eindgebruikers en het niet op orde hebben van beveiligingsregels zijn de zwakste schakels en debet aan 80% van de datalekken.
Het is nu dringend noodzakelijk dat organisaties zich focussen op detectie en een antwoord formuleren op interne en externe dreigingen. Te meer omdat de overheid dit jaar met de Algemene Verordening Gegevensbescherming komt. Met daarin een artikel dat een meldingsplicht oplegt bij een inbreuk op persoonsgegevens.
Leer hoe Nexthink’s revolutionaire end-user analytics kan helpen in de strijd tegen cyber aanvallen: 
  • Bewijs naleving beveiligingsregels (ISO, PCI)
  • Identificeren van abnormaal gedrag op en van werkplekken
  • Detecteer afwijkingen van het normale patroon
  • Ontdek bedreigingen van binnenuit

Download Security Webinar